Företagsverket informerar

Enligt tidigare propå har vi i dagarna så gjort det större utskick där du ombedes korrigera eventuellt felaktiga uppgifter som finns registrerade. Det kan röra sig om företagets namn, adress, kontaktpersoner, antal anställda eller byte av bransch.

Företagsverket syftar till att alltid ha färska uppgifter för att underlätta för dina potentiella kunder att hitta just dig som leverantör av de tjänster och produkter de letar efter. Har du inte fått blankett för att justera uppgifter? Kanske finns du inte med i registret och behöver då lägga till företaget på nytt.

Lägg till ditt företag